Thông báo các đơn hàng làm việc tại Nhật Bản

Công ty CP Đầu tư, Thương mại Thịnh Long được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Giấy phép số 386/LĐTBXH-GP, ngày 25/01/2014 về hoạt động Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Công ty Thịnh Long được Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam (VAMAS) trao chứng nhận Doanh nghiệp Xuất khẩu lao động xếp hạng 5 sao – năm 2017 và  là một trong số 6 Công ty đầu tiên và duy nhất đến nay được Cục Quản lý Lao động ngoài nước đồng ý được thí điểm triển khai đưa thực tập sinh kỹ năng ngành hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản. 
 
 

Công ty thông báo các đơn hàng đang tuyển dụng đi làm việc tại Nhật Bản như sau:
 
1. Tuyển 2 lao động chăm sóc bò
- Số lượng tuyển: 02 người (nam giới);
- Số lượng dự thi: 06 người;
- Nội dung công việc: Chăm sóc bò sinh sản; 
- Địa điểm làm việc: Tỉnh OKINAWA; 
- Lương giờ cơ bản: 762 Yên/giờ; 
- Lương thực lĩnh (có làm thêm): khoảng 15 man/tháng; 
- Thời hạn hợp đồng: 1 năm; 
- Yêu cầu: Nam giới, tuổi 23-30 tuổi, đã kết hôn, không săm, yêu động vật, chăm chỉ chịu khó, nhanh nhẹn, sức khỏe tốt không mắc bệnh lây nhiễm, đạo đức tốt.
Cam kết chưa từng gửi hồ sơ du học, không có tiền án tiền sự trước đây. 
- Ngày dự kiến xuất cảnh: Tháng 01 và tháng 02/2020. 
- Ngày thi tuyển: 26/07/2019
 
2. Tuyển 3 nam xây dựng cốt pha:
- Số lượng tuyển: 03 nam
- Số lượng dự thi: 09 nam
- Nội dung công việc: Làm móng nhà, vận chuyển vật liệu, tháo dỡ cốt pha, làm việc ngoài công trường.
- Địa điểm làm việc: Tỉnh OKINAWA.
- Lương giờ cơ bản: 762 Yên/giờ.
- Lương thực lĩnh (có làm thêm): 12.5-14 man/tháng.
- Thời hạn hợp đồng: 3 năm.
- Yêu cầu: Nam giới, tuổi 20-25 tuổi, không săm, chăm chỉ chịu khó, nhanh nhẹn, Sức khỏe tốt không mắc bệnh lây nhiễm, đạo đức tốt. Người làm được công việc ngoài trời. 
Cam kết chưa từng gửi hồ sơ du học, không có tiền án tiền sự trước đây. 
- Ngày dự kiến xuất cảnh: Tháng 2/2020.
- Ngày thi tuyển: 26/07/2019
 
3. Tuyển 3 nam xây dựng cốt pha
- Số lượng tuyển: 03 nam.
- Số lượng dự thi: 09 nam.
- Nội dung công việc: Làm móng nhà, vận chuyển vật liệu, tháo dỡ cốt pha, làm việc ngoài công trường. 
- Địa điểm làm việc: Tỉnh OKINAWA.
- Lương giờ cơ bản: 762 Yên/giờ.
- Lương thực lĩnh (có làm thêm): 12.5-14 man/tháng.  
- Thời hạn hợp đồng: 3 năm.
- Yêu cầu: Nam, tuổi 20-25 tuổi, không săm, chăm chỉ chịu khó, nhanh nhẹn, Sức khỏe tốt không mắc bệnh lây nhiễm, đạo đức tốt. Người làm được công việc ngoài trời.
Cam kết chưa từng gửi hồ sơ du học, không có tiền án tiền sự trước đây.
- Ngày dự kiến xuất cảnh: Tháng 3/2020.
- Ngày thi tuyển: 26/07/2019.
 
4. Tuyển 3 nam xây dựng cốt pha:
- Số lượng tuyển: 03 nam
- Số lượng dự thi: 09 nam
- Nội dung công việc: Làm móng nhà, vận chuyển vật liệu, tháo dỡ cốt pha, làm việc ngoài công trường.
- Địa điểm làm việc: Tỉnh OKINAWA.
- Lương giờ cơ bản: 762 Yên/giờ.
- Lương thực lĩnh khoảng (có làm thêm): 12.5-14 man/tháng. 
- Thời hạn hợp đồng: 03 năm.
- Yêu cầu: Nam, tuổi 20-25 tuổi, không săm, chăm chỉ chịu khó, nhanh nhẹn, Sức khỏe tốt không mắc bệnh lây nhiễm, đạo đức tốt. Người làm được công việc ngoài trời.
Cam kết chưa từng gửi hồ sơ du học, không có tiền án tiền sự trước đây.
- Ngày dự kiến xuất cảnh: Tháng 4/2020.
- Ngày thi tuyển: 26/07/2019
 
5. Tuyển 3 nam xây dựng lắp khung cửa kính:
- Số lượng tuyển: 03 nam
- Số lượng dự thi: 09 nam
- Nội dung công việc: Sản xuất khung nhôm sử dụng trong các công trình.
- Địa điểm làm việc: Tỉnh OKINAWA
- Lương giờ cơ bản: 762 Yên/giờ
- Lương thực lĩnh khoảng (có làm thêm): 12.5-14 man/tháng    
- Thời hạn hợp đồng: 3 năm
- Yêu cầu: Nam, tuổi 20-28 tuổi, không săm, chăm chỉ chịu khó, nhanh nhẹn, Sức khỏe tốt không mắc bệnh lây nhiễm, đạo đức tốt. Người làm được công việc ngoài trời.
Cam kết chưa từng gửi hồ sơ du học, không có tiền án tiền sự trước đây
- Ngày dự kiến nhập cảnh: Tháng 1/2020.
- Ngày thi tuyển: 26/07/2019
 
6. Tuyển 3 nam xây dựng giàn giáo: 
- Số lượng tuyển: 03 nam
- Số lượng dự thi: 09 nam
- Nội dung công việc: Lắp ráp giàn giáo, tháo gỡ, vận chuyển vật liệu xây dựng....
- Địa điểm làm việc: Tỉnh OSAKA
- Lương giờ cơ bản: 936 Yên/giờ
- Lương thực lĩnh khoảng (có làm thêm): trên 14 man/tháng    
- Thời hạn hợp đồng: 3 năm
- Yêu cầu: Nam, tuổi 20-25 tuổi, không săm, chăm chỉ chịu khó, nhanh nhẹn, Sức khỏe tốt không mắc bệnh lây nhiễm, đạo đức tốt.
Cam kết chưa từng gửi hồ sơ du học, không có tiền án tiền sự trước đây
- Ngày dự kiến nhập cảnh: Tháng 2/2020. 
- Ngày thi tuyển: 26/07/2019. 


 
 
7.  Đơn hàng Đúc đi Nhật
Số lượng tuyển: 03 nam;
- Số lượng dự thi: 09 nam;
- Nội dung công việc: Đúc sản phẩm nhôm, đúc mô hình;
- Địa điểm làm việc: Tỉnh AICHI;
- Lương giờ: 898 Yên/giờ;
- Yêu cầu: Nam, không hình xăm chăm chỉ chịu khó, nhanh nhẹn, Sức khỏe tốt không mắc bệnh lây nhiễm, thị lực tốt. Đạo đức tốt. Biết tuân thủ nội quy;
Cam kết chưa từng gửi hồ sơ du học, không có tiền án tiền sự trước đây;
- Ngày thi tuyển: 29/06/2019. 

 

Đối tác