THƯƠNG MẠI - DU LỊCH

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thương mại Thịnh Long (Thinh Long Group) là doanh nghiệp hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực bao gồm:
  • Xuất khẩu Lao động (XKLĐ);
  • Dạy nghề, đào tạo ngoại ngữ và giáo dục định hướng cho lao động đi làm việc ở nước ngoài và theo nhu cầu xã hội;
  • Tư vấn Du học nước ngoài;
  • Thương mại và Du lịch;
  • Kinh doanh Bất động sản;
  • Cung ứng Nhân lực chất lượng cao.
Trong đó, Xuất khẩu lao động là trọng tâm và cũng là thế mạnh của Thinh Long Group. Cùng với đó, Công ty cũng đẩy mạnh hoạt động trong lĩnh vực Du lịch và Thương mại. 

Đối tác