Tuyển nữ thực tập sinh nghề may làm việc tại Nhật Bản

Căn cứ yêu cầu và thông báo của đối tác Nhật Bản, THINH LONG GROUP tuyển thực tập sinh tại Nhật Bản với điều kiện và tiêu chuẩn sau:

Đối tác